[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4535669pái 55.32%
 • 白話字
 • lóng總有 3662978pái 44.68%
  lóng 8198647pái

  (2) 查詢日期統計
  á2020/5/29 1178 pái 四工前 2020/5/25 2053 pái 這個月2020/5 49680 pái
  Châng 2020/5/28 766 pái 五工前 2020/5/24 1142 pái 頂個月2020/4 51779 pái
  Chō--ji̍t 2020/5/27 1406 pái 六工前 2020/5/23 1582 pái 頂頂個月2020/3 34076 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2020/5/26 2408 pái 七工前 2020/5/22 1613 pái 頂頂頂個月2020/2 29698 pái
  過去100工查詢 151832 pái, 平均一工1518 pái / 過去一冬查詢 375215 pái, 平均一工1027 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 307256嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.4176713216.244.66.2336954261.222.209.6869198
  116.11.32.17864323220.181.94.22557338218.30.103.6557064
  218.30.103.535561766.249.67.1974140266.249.67.19635709
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu2034gún1954phái-sè1765to-siā1664kî-lîn-lo̍k1607góa1433
  ā-ū1308lān and(char(9)+user+char(9))>01224àm-sî1158niau-thâu-eng1126chhit-thô1112chit-ê1107
  iû-chia̍h-ke1062Tâi-ôan1055iû-chia̍h-kóe1050bóe-ia̍h1037iû-tiâu1027hia̍p-ē1014
  Chê-bî1002988m̄-sī985iû-chiā-ke978mā-sī975iû-chhia-kóe963
  lâ-lí934chhùi-am905siáu-ê903pho̍k-pò͘883chū-kí877tn̂g-ām-lo̍k876
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025821 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024409撖血 and(char(9)+user+char(9))>024185
  chē and(char(9)+user+char(9))>023312銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014690砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012591 and(char(9)+user+char(9))>012042蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443擐 and(char(9)+user+char(9))>09171
  ah and(char(9)+user+char(9))>09153 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng and(char(9)+user+char(9))>08407 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07904?and(char(9)+user+char(9))>07670
  鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07624寡 and(char(9)+user+char(9))>07584m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07557
  撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07207詨神 and(char(9)+user+char(9))>07108

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p6400870Bí-jîn-hî4096898
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3821750Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3544462
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2657299AP03_Lou-ka2400645
  AP01_Ma-thai2303159Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2293925
  KI-19-Si-Phian-122201922004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2215066
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇12577028憭抵楝3932064
  KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3337783箔ê曉3320795
  銝ê súi3172509憭抵楝甇瑞蝚砌18972921579
  憭抵楝甇瑞銝18982917831Adios2嚗Barker1966639
  BP001-閰拐犖e011889306Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅1809369
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2020/5/29
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]