Tw-Ch台文中文辭典
請輸入中文或台語文
想知道 臉色 台語怎麼說嗎?
台語字典    台語語詞檢索
Chhi̍h圖示聽台語(意傳科技提供
Chhi̍h台語詞連去語詞檢索系統
Chhi̍h TJ 連去台日大辭典
Chhi̍h華語詞連去萌典
台語羅馬字台語漢羅中文英文
1  hoan-á-chhó-kan TJ 番仔草橄大葉欖仁
2  hō͘-sòaⁿ-chhiū TJ 雨傘樹欖仁樹
3  lám-jîn-chhiū TJ 欖仁樹懶人樹 / 欖仁樹
4  lám-jîn-kū TJ 欖仁舅葛塔德木 / 欖仁舅
5  pî-pê-chhiū TJ 枇杷樹欖仁樹