Taiwan News châi-keng bûn-hòa chiu-khan tha̍k Tâi-ôan-jī choan-lân     
Taiwan News財經文化週刊台語文專欄
最近更新日期: 2006撟522      最近閱讀日期: 2016/7/27
目前lóng總有 19 篇       上網十工內,頭前會標記「新! 」       [轉去本網站首頁]   使用者lóng總點選72586 pái
239嚙踝蕭(2006/5/24) Sè-kí gī-tôe: lêng-gôan í-keng sī kok-ka éng-sio̍k hoat-tián koan-kiàn (銝蝝霅圈嚗賣撌脫臬摰嗆偶蝥澆) 嚙瘡嚙踝蕭G4164
236嚙踝蕭(2006/5/3) Sin Siong-chhiⁿ sán-gia̍p ê bí-lē kap ai-chhiû (圈X平蝢暻) 嚙瘡嚙踝蕭G3849
235嚙踝蕭(2006/4/26) Mài koh kóng hit jī kok ê chhàu-sng-ōe lah (璉隤閰 餈賣隞瞏格) 皜蟡 嚙瘡嚙踝蕭G3645
233嚙踝蕭(2006/4/13) Tiám Chio̍h Chòe Kim -- Ēng kng-tiān sán-gia̍p ka-sok chhui-tōng Tâi-ôan sin chi̍t-pho keng-chè kî-chek (暺單 勗餌X平典啁虫瘜Y瞈憟頩) 嚙瘡嚙踝蕭G3701
230嚙踝蕭(2006/3/23) Tiò-hî ê Khôan-pó-koan (擳唬閫) 嚙瘡嚙踝蕭G3644
229嚙踝蕭(2006/3/16) Yes Taiwan ! No ITC ! Kiàn-li̍p í Tâi-ôan chò chú-thé ê chu-sìn keng-giām su-chhut cheng-ta̍t Tâi-ôan (Yes Taiwan ! No ITC ! 撱箇隞亙啁箔蜓擃鞈閮蝬撽頛詨 澆啁) 嚙瘡嚙踝蕭G3783
228嚙踝蕭(2006/3/9) Siáⁿ-lâng khiang "Thâi khó" ê lāi-khò͘ ? (隤啣瑚啣恥扯仆嚗) 嚙瘡嚙踝蕭G3917
227嚙踝蕭(2006/3/1) Tâi-ôan nńg-thé chu-sìn sán-gia̍p hoat-tián ê ki-hōe----ēng kiān-khong chu-sìn chiâⁿ-chòe su-chhut chú-thé ê kho-ki-hòa ho̍k-bū-gia̍p (啁頠擃鞈閮X平澆憟璈隞亙亙熒鞈閮箄撓箔蜓擃蝘璆) 嚙瘡嚙踝蕭G3888
226嚙踝蕭(2006/2/22) Sè-kài Bó-gí-ji̍t (銝瘥隤) 撘萄儔 嚙瘡嚙踝蕭G3818
225嚙踝蕭(2006/2/15) Kín khai-hoat chheng-khì ê lêng-gôan, Sêng-li̍p "Thài-iông kong-tiān sán-gia̍p chhui-tōng pān-kong-sek" (瞏瘛刻賣皞颱摰寧楨 蝡憭芷賢餌X平典颲血砍恕) 嚙瘡嚙踝蕭G3835
224嚙踝蕭(2006/2/8) Pā-bián li̍p-úi iah-sī pā-bián chóng-thóng (蝵瑕蝡憪蝵瑕蝮賜絞) 嚙瘡嚙踝蕭G3956
221嚙踝蕭(2006/1/18) Bûn-hòa () 撘萄儔 嚙瘡嚙踝蕭G3547
220嚙踝蕭(2006/1/11) Hoat-tián pún-thó͘ gú-giân ê khí-tiám (澆砍隤閮韏琿) 擃璆閮啣眾摰 嚙瘡嚙踝蕭G4135
174嚙踝蕭(2005/2/24) Tâi-ôan pán ê "pí hó͘ koh-khah ah-pà ê po̍k-chèng" ? in-èng "Kiaⁿ-to͘ gī-tēng-si",Tâi-ôan èng-kai kín-sīn sóan-te̍k beh hoat-tián ê sán-gia̍p (啁輻潸嚗鈭祇質降摰詻嚗啁貊澆銋X平) 嚙瘡嚙踝蕭G3702
160嚙踝蕭(2004/11/18) Tâi-Gú-Bûn Kám Bô Ta̍t-Tit Gián-Kiù ? (啗銝澆蝛塚) 嚙瘡嚙踝蕭G3712
158嚙踝蕭(2004/11/4) Sêng-lip "Chiúⁿ Kài-chio̍h LP sū-kiāⁿ chin-siōng tiao3-cha úi-gôan-hōe" (蝡隞蚯P鈭隞嗥貉矽亙⊥) 嚙瘡嚙踝蕭G3847
154嚙踝蕭(2004/10/7) Sái! Si̍t-chāi hō͘ lâng kui lān-pha hé (SINE憛嚗隞支犖kLPh銵鞈撘萸嚗) 嚙瘡嚙踝蕭G3922
151嚙踝蕭(2004/9/16) Pó-liû seng-bu̍t chu-sìn gián-kiù só͘-hùi, ín-tāng Tâi-ôan seng-ki gia̍p-sán sêng-tióng (靽抵閮蝛嗥鞎鳴撣嗅啁X平) 嚙瘡嚙踝蕭G3736
147嚙踝蕭(2004/8/18) Hong-sat Sè-kài chēng-chúi choan-lī,kù-chāi Tâi-ôan ê khe-chúi siū giâm-tiōng ù-jiám (撠畾箔瘛冽偌撠抬曆遙皞芣眾瘙⊥璈急) 嚙瘡嚙踝蕭G3785
台語華語辭典 台灣記憶 花蓮風景