Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
41iā bô8,025.62361,25861ê lô͘-po̍k6,884.3258917
42ê miâ6,138.35221,24962ê siâⁿ4,518.5314893
43ê siaⁿ5,591.96481,22963tī hit4,690.2606875
44kā góa7,210.08891,18064í-sek-lia̍t lâng14,736.4882874
45iā ū4,413.71111,11065ê lāu-pē3,392.9846868
46lín tio̍h11,295.13241,10966chit khóan50,161.6629865
47m̄ sī11,226.74041,09267khiā tī34,167.3303861
48nā bô8,665.19201,07468ê hiaⁿ-tī4,239.6491861
49tùi án-ni22,535.13581,06969in chiū3,334.1564859
50ìn kóng36,951.40521,06270in-ūi góa4,068.4746845
51tī hia19,583.09141,05371kā lín10,134.0546792
52iā sī3,411.94261,02072tiàm tī21,810.1595779
53sī chin3,430.44211,00073chiū kā3,357.7035762
54nā ū5,506.986599874kiû lí31,447.6812757
55it-chhè ê4,197.807599275ê hū-jîn-lâng3,817.6885752
56ê mi̍h4,226.146798476ê bīn3,587.0555745
57ê chhù3,864.266596877kā lí3,631.7691741
58hō͘ lín8,234.639096378ê ì-sù3,926.2140734
59ê tōe4,049.297594979hō͘ lán5,491.7379723
60tī chit4,428.234593980khòaⁿ ah22,912.0873710
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶