Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 14  15  16  17  18  19  20  21  22  [ 23 ]  24  25  26  27  28  29  30  31  32   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
881 12.365923901 12.340214
882 12.365311902璅 璅12.336523
883颲 W12.364124903隤閮摮 蝑閮12.336414
884 12.36321090412.334537
885siông 12.361633905pak theh12.332712
88612.36143890612.331415
887 12.360110907瘝 憯12.328017
88812.354012908唳葛 12.326910
889湧 蝑12.350911909tang tang12.324056
890暽 chiáⁿ12.350915910鈭箸 勗12.323589
891瞍憟 12.350012911芸 隞乩12.322731
89212.349234912摰 撣12.3216148
893憍 憍12.34902591312.320110
894 sāi12.3485418914皞 soan12.319512
895 12.346527915瘜券 蝚西12.3179101
896lô pek12.342463916蝞 撠12.317110
897 12.342110917摰璅 銵12.317164
898閮餉圾 12.341525091812.314123
899 閮餉圾12.3415250919摰 摰嗡犖12.296282
90012.340512920 12.294773
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2020/8/15    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶