Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 13  14  15  16  17  18  19  20  21  [ 22 ]  23  24  25  26  27  28  29  30  31   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
841蝢 憛12.434615861 瑟偌12.403014
842chhi bú12.432310862憛 鋡隞12.400919
84312.430522863臬 撣鋡12.400511
844 12.427636864io me12.399413
84512.427512865 12.3973102
84612.42452386612.392815
847pōe 憓12.422916867敶 憭12.391682
848 12.42291286812.390524
849 12.422442869 12.3899663
85012.422128870lò lò12.386461
85112.42211087112.3842564
852ham bān12.419523872an nē12.380112
853⊥ tō͘12.4183503873憛 憛12.379510
85412.417564874soaⁿ-á kha12.379311
855pek hok12.412515875lûi sa12.379214
856hoe lêng12.411625876 12.378968
857lòng 蝣12.41131087712.375117
85812.407617878 12.373211
859 怠∩12.407258879 12.367517
86012.405912880bú chhī12.367212
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2020/8/15    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶