Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 12  13  14  15  16  17  18  19  20  [ 21 ]  22  23  24  25  26  27  28  29  30   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
801tek sùn12.529914821chhiāng kún12.494210
80212.5298135822lak 鋡á12.491633
80312.526235823撠 撟湔12.488453
804kún sńg蝚12.526111824 12.488011
805蝛 蝵12.526112825雓kah 渲12.485716
806 12.522528826餌平 蟡銝12.484212
807 璉á12.52141182712.482747
808sit tián12.520223828曏 憪12.478116
809kôan-kē kē12.51861082912.473916
810gín á12.516522830su lī-má12.470310
811 鈭蝬12.51552083112.470111
81212.514686832蝺 憟喳ㄚ12.467617
813hó͘ hok12.512510833gô͘ sa12.467212
814銵 a12.50842783412.466910
815 瘛鞎12.50691883512.461811
816ní sūn12.505010836蝪 閮12.460812
817lek sī12.4984195837la tí12.4589122
818 仿12.49781083812.453616
81912.496710839蝝 鈭12.443618
820kho̍k kho̍k12.494513784012.439258
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶