Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
41敹 颲16.24361361 镼踹控15.945311
42o͘-bah sáng16.23501662韏搔ha 15.939110
4316.19001763khā pù15.926512
44pan iâng16.18713664 15.910410
45hô͘ lùi-lùi16.16991165 撟喳15.903011
46kiuh kiuh16.15631466chhngh chhngh15.903011
47phīⁿ phēⁿ16.14892267khia̍k khia̍k15.903011
48 16.13181168chhuh chhuh15.889814
49phìⁿ siùⁿ16.13053469hiâu pai15.887225
5016.11301970璇 瘛15.883911
51bui bui16.10211171ché khā15.859312
52ian eng-bí16.06761072蝡 ông15.848012
53瞍 瘙16.0471477315.834530
54唳迤 撟湧16.04441174 15.819011
5516.04261175憭拚 瘚瑁15.809911
5616.02861676chhi̍t tong15.804510
57 璆剛16.0286107715.777616
58chī chūi16.02865778∠ 隢15.765510
59á 暻萇16.02862079 15.754918
60pi-thâu pòe15.96564680pìn piàng15.754921
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/9/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶