Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 10  11  12  13  14  15  16  17  18  [ 19 ]  20  21  22  23  24  25  26  27  28   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
721hò͘ hò͘12.735815741蝮賜絞 憭折12.686925
722chóaⁿ 璅12.72721674212.685811
723pek 戭12.724055743皞 皞12.681315
72412.723310744敶 khiau12.676410
725 12.719811745thàn 憭折12.676018
726kòe 頝12.718211746 12.673019
72712.71762774712.671012
72812.7172111748瘙 摰12.668730
729iâ bí12.71672174912.668713
730撖 鋡12.715910750瑼W 摰12.667535
731 hiong12.7117312751 12.661817
732 oaiⁿ12.701812752 thōa12.658613
733 鈭銝12.70024175312.657544
73412.699416754mī nōa12.657015
73512.69671275512.656812
736mi mi12.692123756蝜 蝥賢12.652414
737銵典惜 脰矽12.691013757隤 暺12.652111
738seng lí-ê12.690412758 12.6508168
73912.68756375912.649221
740 12.687513760蝞 thāi12.645115
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶