Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 7  8  9  10  11  12  13  14  15  [ 16 ]  17  18  19  20  21  22  23  24  25   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
60113.021249621khī kho̍k12.964411
602璅 閮瘜13.020216622ni kih12.960813
603chha̍p-chha̍p 皛13.017420623甇蝢 撌12.956621
60413.016110624蝣 撖血祕12.956221
60513.014524625 蝮賜12.948414
606撠憿 瞍雓13.014215626hō ló12.9458486
607 憟雿13.010213627蝛 憯12.945628
608賣 賡13.002312628khi mo͘12.944515
60912.996227629 12.944418
610瞈 撠蝡12.991510630chi na12.943497
61112.990442631啣為 啣為12.942213
61212.990249632lê lê12.941064
613蝷曉 12.988130633beh-thái thó12.936417
61412.98483163412.935415
615 12.974616635啁蝢擐砍 12.935427
616 12.972518063612.931139
61712.970926637san pan12.928510
618 瘛瑕12.969534638sū thê12.927610
619蝬 摮詨ㄚ12.966945639 撱X12.926520
620kho liāu12.966010640蝣 蝣12.917039
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶