Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 6  7  8  9  10  11  12  13  14  [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
561án nóa13.128428581 13.074311
562瘚芸 13.124113582 13.071539
563撟 霅13.124010583瑚 隞乩13.070548
564 瘞游13.122710584un-su teng13.0689243
565pok to͘13.120517585 13.064018
566se pí13.118512586sai sai13.060921
567霅啗 蝝蝝13.114210587 13.058914
568theh lih13.10954958813.040858
569 13.1092248589啁 粹13.038910
57013.107114590 13.038612
571 13.103859591mo o13.035627
572敺菜 瘥鞈13.102614592 敺抵13.029932
573鞈 瘞貊孕13.101318593 13.029918
574iāⁿ iāⁿ13.09985859413.029058
57513.097514595 bóng-bóng13.028610
576 tō͘-peh-á13.091521596sū tan13.026467
577bûn eng13.086334597â mê13.025911
578tín 13.084516359813.025919
57913.078324599蟡銝 á13.024816
580摮貉 閮13.075436600靽隤 暽寥貊13.023825
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶