Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 3  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
441sìm sìm13.531134461祆 蟡13.454111
442niáu 曌13.5300106462kho ní13.4520202
443ge siâu13.521812463 13.449411
44413.511520464khoeh khoeh13.449215
445chéng á13.509254465ham 13.448530
446蝝 瘛13.503370466tián má13.436646
44713.502511467憭扯 13.435511
448瘛 瘨13.49991846813.432824
449 ngái13.49672846913.431733
450 13.493372470bi bi13.429545
451撘 鞈13.492522471khian 詨13.424510
452phēⁿ 13.48721347213.421814
45313.475010473擛 saⁿ-kāng13.419712
45413.47501347413.409716
455pī tàn13.473611475 13.402681
456li̍h sai13.463010476皞急 13.396321
45713.463046477ān ne13.394712
45813.462412478 13.394012
459 13.461732479hah hah13.385014
460oan na13.45638748013.380459
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶