Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
321 329,344.014219341撣怎 摮賊302,034.923426
322瞍 瘜324,758.716521342蝬 摮詨ㄚ294,964.665945
323霅 憍324,331.672142343293,122.0248202
324322,650.173226344撌 蝒292,592.580920
325321,775.8197840345 292,014.6443242
326 320,067.520332346敶 憭291,071.805182
327sih sih319,845.451687347 290,490.4023228
328撘 憪憒318,995.2441210348290,344.435530
329蝳 皞317,440.5682159349 chūn289,895.6634870
330 314,279.996032350 289,520.463068
331 批葦313,508.2323246351瑁剛 蝎289,484.550824
332颲 颲312,336.228823352288,647.6562107
333 307,337.880543353288,108.1330103
334tū lān306,877.218818354 287,361.790940
335賊 隤306,236.8325294355tōng lián286,968.854924
336305,553.421040356286,674.5557160
337 iáⁿ304,943.5377587357 瘛瑕286,468.586034
338摰 摰嗡犖304,662.049482358 286,228.886973
339撠 撠302,357.728394359 285,841.340719
340302,160.431842360bûn eng285,345.000334
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶