Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
241418,835.344864261撠 撟湔389,653.820453
242417,863.214029262388,264.495258
243憒 憒417,508.272796263 憭折387,963.911020
244417,502.887839264386,927.139420
245lô͘ ui416,257.543923265mo o384,821.908427
246thán 璈413,756.997924266384,585.861790
247gông gông411,104.364220267hak ngìn383,224.273124
248鈭箸 勗411,046.357989268381,479.344425
249chhóng pōng409,829.516228269kám-á 摨381,324.775768
250408,755.061822270sǹg sǹg376,937.545419
251chìn 406,070.0766412271憓 撌376,441.3683110
252 405,549.647732272 瘚瑕375,252.641025
253o͘ to͘405,511.924049273374,525.9726142
254āu bûn404,279.406419274374,003.1482204
255402,732.877530275 371,106.507940
256雿 敹401,185.947169276iāⁿ iāⁿ370,866.884722
257398,611.8222228277 370,627.750759
258隤瘜 璅⊥397,083.878437278lò lò370,504.769261
259撟 chān393,791.639024279368,793.654726
260390,620.9142285280368,253.629970
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶