Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
201514,672.358140221chéng á449,150.582554
202am 蝻513,371.078121222摰 蝭448,742.239246
203504,122.183631223撣 敺447,153.792770
204iāⁿ iāⁿ498,863.869758224cheng 443,948.544030
205pháiⁿ sè496,682.2677219225撱 餃441,636.388734
206tek hôa494,198.794142226憪 憡á441,281.233957
207un-su teng-ê490,688.374244227tiuh tiuh439,533.318532
208擳 ḿ486,278.174635228靽桅 439,065.522229
209í li̍p481,012.640223229瘜券 蝚西437,597.2984101
210蝬 蝡479,516.6255148230ui chì430,676.315550
211 476,017.9955284231430,438.631023
212an ni473,899.9602141232430,136.2777731
213蝯 瘝颱473,744.691726233tián má429,559.279746
214lê lê466,426.250164234 427,806.6254598
215 465,134.066972235ām 425,209.623122
216chhiāng chhiāng464,311.447829236 424,447.8929166
217 463,817.9506235237拍 曈424,340.259121
218銵 箇蝷460,329.515521238aih ioh423,075.821734
219hân bān458,343.910018239421,360.780533
220bi bi452,379.195045240chhe chhau419,540.667718
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶