Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
121⊥ tiāu717,856.139650141 654,291.631049
122撖 文715,363.024325142皞 憪648,795.6484113
123709,642.244531143643,811.887533
124 707,752.431172144 637,211.250981
125銵 撌瑕偏704,173.418522145hû 憳636,394.8609127
126698,932.884893146唳 閮634,511.3932266
127蝧 蝧695,222.456146147634,027.701837
128銝 銝695,017.981336148hó͘ ní628,847.094993
129688,780.481154149銴 蝧625,343.130428
130隢 靘683,671.305242150鈭 隤624,354.9062383
131隞 暻678,908.8075108151chùn io̍k623,895.755218
132ngia̍uh ngia̍uh673,629.673322152621,584.891739
133kho̍k kho̍k673,563.3472137153àn cháiⁿ-iūⁿ618,921.680145
134 672,285.046129154蝡瘜 憪618,820.794435
135gī gī671,867.680341155láu ma614,895.173345
136665,229.598963156khà 餉店614,570.3475190
137擃 祈楝664,244.819349157609,019.534724
138663,691.942488158598,282.441475
139 663,220.0845246159蝝 瘛597,228.676170
140si̍t tián660,190.973923160kāng 甈596,810.94181,204
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶