Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
81oaiⁿ oaiⁿ960,777.881219101830,934.767639
82956,682.19761,173102chhih chhih828,834.573487
83956,252.314557103蝣 撖行828,768.103972
84937,901.885619104iàⁿ iàⁿ813,877.771219
85 923,897.979018105 812,935.112828
86撣 瘙922,472.682453106778,318.013734
87鋆 摰919,356.369349107鈭 憯776,005.369872
88thái thó901,783.3082104108輸豪 頛芣769,974.455335
89 898,711.1676356109iâ so͘763,876.157329
90 874,562.582424110 755,860.005041
91bong 870,441.2960437111敹 鈭銝753,067.525721
92 瘞暺870,338.9598719112phōa 743,148.215622
93pìn piàng859,307.137421113 743,077.6104194
94 853,226.164652114chhau chhau738,326.296728
95lek sī852,998.5720195115 735,849.6594168
96箇 敺852,919.30411,187116 732,524.516525
97chut chut852,482.031125117瞍 蝢731,934.5586427
98lí un-su852,025.5980266118 730,134.0447218
99851,606.6612272119730,112.762644
100niáu 曌847,129.0327106120oan na717,906.305387
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶