Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
41怨 皜箸蛹1,455,039.65563761 颱銵1,167,750.626419
42 1,454,930.22212462á 暻萇1,160,844.397120
43 tiāu1,451,860.673510163phīⁿ phēⁿ1,143,155.619022
44ǹg 1,433,734.939264164kin 1,122,958.864843
45 1,390,314.002319651,120,515.6893199
46sà sà1,388,926.15247266 chiu1,103,623.1090653
47 1,370,322.132618267lī su1,067,340.4800297
48le̍k-tek ko͘1,356,743.08645068hek tek1,053,620.730881
49su tē1,343,794.210929969là sap1,049,923.834821
50 bóng1,329,364.756440570tan li1,047,202.8171128
51 箔犖1,324,912.56719671hai hai1,044,551.407228
52hiâu pai1,321,696.60842572隤 蝔1,035,156.0440271
531,319,633.001111073 1,019,525.8398349
54 1,310,093.184026874 1,015,936.137818
551,296,750.47523075 1,012,158.6220180
56la tí1,281,664.869612276pôaⁿ 蝭998,803.710446
57瘥 雓1,278,966.24671977擐砍 鈭998,364.2973235
581,268,832.09292078鈭鈭 994,342.398627
591,215,876.62795279tín 980,399.3900163
60 1,193,085.96414280 977,253.7041807
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶