Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
361e̍h e̍h284,867.042818381pek 戭267,302.092155
362瑚 隞乩284,349.045748382lîm chùn265,802.346018
363 281,218.490445383憭 頩265,520.639748
364 280,282.0796639384蝺刻摩 摰264,480.926558
365ôan 憪279,102.955248385 263,878.5081124
366憭抵楝 甇瑞278,171.392019386銝剛 鈭箸263,169.652885
367 敺抵276,995.195032387263,140.0812155
368 274,174.934143388pha 262,882.526846
369鈭箸 孵噩274,041.120019389257,656.9247169
370芸 賣273,339.835118390 257,461.4176239
371271,488.414849391257,376.934964
372璁株 撖鞎270,652.301919392敶 雿256,250.406427
373270,282.632918393璅 芰255,112.382722
374蝣 蝣270,229.014839394 lin254,669.284519
375雿 隡270,204.5171253395tin tin254,209.852022
376 霅啣270,026.872933396ia-so͘ 璁253,852.499434
377曊 雿269,761.244035397撟 nā253,532.0857554
378撠 瞍269,648.834077398chu̍t 蝐253,162.707580
379摰璅 銵269,189.942464399kut 253,135.117646
380 267,842.4163159400252,367.945666
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶