Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾58嚙踝蕭, 2309嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
1 19.2952102117.906622
2 19.29521022璈 甈17.853023
3 19.03221123 17.809828
4 19.03221224隢 慦17.803316
5敺 敺18.71021425 17.764110
6 18.69431226 17.617118
7銋 銋18.67571127 17.502320
8 18.58741228 17.484713
9撉 擃18.44721029璉 蝪17.459320
10頦 頨18.3692123017.433426
11 18.28671731 17.407715
12 18.23861032蝟 蝟17.328010
13攳 攳18.22481733璇 璉17.266620
14鞈 鞈18.15771334 17.259610
1518.1508193517.217236
16than gân18.13171036ngiāu ngiāu17.157711
17 18.09361137nga̍uh nga̍uh17.154410
18暻 暻18.0322103817.075412
19暾 暾18.03222439chháng chháng17.032212
20 17.91301540餈 餈17.032212
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶