Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
321689,171.8590271341ká ná639,532.7333485
322瘛 鞎688,142.8236115342 tó͘639,105.1405168
323684,860.2515387343ûn ûn635,087.544655
324 683,920.974594344631,308.2076577
325683,174.02265,822345cha po͘630,498.2290503
326蝎 蟡680,805.30531,185346sìm sìm629,234.338343
327 676,036.605898347627,147.21663,193
328瘝 瘛675,818.911573348頠 撘625,090.8575258
329673,798.550597349624,084.8725292
330蝝 隞670,553.5779245350甈 鞈621,163.7393283
331鞊 撖666,610.4104227351雿 瘞618,709.12461,128
332 663,781.1551235352puh íⁿ617,072.105446
333660,591.1740916353 616,281.7636118
334660,300.2463111354615,608.1122791
335 659,736.1427804355bi bi613,247.782745
336 659,102.4256338356 613,224.76021,288
337nā tiāⁿ653,482.39191,020357612,068.71503,402
338653,429.4269118358ian tâu611,327.865551
339lí un651,444.4862286359lê lê608,288.316866
340640,977.7526220360605,759.535451
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶