Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
241tâi ôan911,487.899586261867,928.9291116
242lek sī911,409.6754195262隞 暻862,936.3391114
243908,716.28701,025263hó͘ ní859,491.778793
244chhìn chhái901,910.4354321264敹 璅854,016.8269903
245銵 蝒901,330.5088171265sì kòe852,366.0311141
246siáⁿ mih901,180.59021,422266 847,514.1556128
247甈 蝢900,331.1877130267隤 閮843,885.78754,433
248 895,878.5960360268憍 憪839,537.0680198
249án ne893,758.18562,060269 837,552.7376286
250888,857.98491,118270 hiong836,422.3568315
251887,026.28812,317271tiām tiām835,632.8938340
252884,466.2757715272po̍ah kiáu833,648.7502143
253880,691.2269117273iāⁿ iāⁿ826,695.045081
254隢 靘878,528.558242274 820,338.61501,525
255蝧 蝧877,866.363947275siù bí816,402.079475
256 877,562.5207739276815,503.8279878
257874,588.7471519277甈 蝻814,948.9637314
258873,331.9282681278撟 蝔810,368.5352130
259su teng872,614.8359288279 800,908.066896
260868,909.8480323280thiau kang799,188.272275
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶