Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 6  7  8  9  10  11  12  13  14  [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
561352,932.09701,341581337,422.1343405
562352,151.8736548582thâu lō͘336,664.893492
563 351,750.1563154583336,513.4583394
564351,442.4140297584336,119.610577
565 350,556.9695148585 335,433.4260435
566349,370.2046304586 333,901.059441
567蝯 瘝347,620.1130748587蝡 蝭333,395.731368
568 347,150.23853,071588tàu tīn332,633.5557218
569tuh ku345,798.931646589 330,847.089089
570 345,606.8164474590tan lê329,449.148659
571344,912.81262,215591鞈 閮328,699.1842255
572撣 撣344,709.83091,407592 328,208.0915278
573344,469.2095244593327,233.0347333
574344,181.6545116594326,634.6704487
575342,753.3234165595憟 擛325,236.9178119
576 342,596.9201653596324,171.8496173
577蝝 蝛341,246.292682597隞 甈322,280.07101,104
578撠 撟339,296.90571,908598璅 皞322,223.7331428
579338,313.210460599 322,143.2092773
580337,968.41671,177600 321,218.7117322
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶