Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 4  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
481甈 鞎423,566.5755128501蝝 敹403,455.4938537
482423,407.8932544502thau lō͘402,812.957040
483422,285.2554270503402,330.534888
484cheng sîn422,280.546869504sih sih400,358.7816101
485瘝 瞍421,275.566461505399,098.85861,101
486420,850.5573346506 398,821.061761
487 419,609.90511,634507撟 蝳398,573.0789417
488 419,572.61274,841508 398,040.4407905
489tīⁿ tīⁿ419,054.705647509 396,590.3921894
490lô pek418,064.544963510396,536.31652,113
491鞎 隞416,869.2755340511 394,962.8785102
492 415,872.17711,647512394,685.2238481
493415,108.3280375513394,133.8597369
494 414,487.0386222514憸 憸393,963.7033281
495慦 擃410,556.7222435515蝎 擳392,012.150780
496銋 銋409,658.9439107516 390,932.3065274
497閮 閫409,604.6174484517 389,151.2053221
498 407,007.1526507518388,501.4792217
499 406,000.8982366519蝘 瘣387,239.3481127
500404,472.91371,931520畾 瘞386,910.8151625
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶