Hàn-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 3  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2492嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=20K) freq-ab(>=40)
441 465,355.6042152461443,695.9751855
442tek hôa464,394.527442462siak siak441,940.837943
443464,317.2150192463439,311.5568599
444463,751.942044464 438,554.3306406
445蝧 憍460,070.5071213465iáu kú438,324.35461,079
446o͘ pe̍h459,741.187698466 438,312.5622122
447458,384.0036971467 437,889.6410575
448tiāⁿ tiāⁿ457,507.1093645468seng lí436,795.6703172
449choh sit457,107.226560469ki ki434,007.2136106
450kan ta456,206.3731672470433,620.273844
451敶 鞈455,539.6495119471430,549.8261850
452455,184.3549114472430,339.5370121
453 chiu454,771.2891670473 429,670.7509399
454 454,625.0642350474瘜 tō͘428,605.0763705
455 453,941.9874170475撜 撊428,476.4173143
456453,379.41681,427476426,817.4093100
457451,861.2001458477426,729.345387
458450,056.24291,166478thâu pòe426,521.470447
459449,160.027769479426,339.720649
460447,626.283841480 423,977.013952
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 570,903 Tokens: 4,819,219   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶