戰後台灣社會發展 2017 Spring      
時間:拜三 14:30~16:20, 教室:K503
[ 老師ê Email(需要處理) / Facebook / 教學 / 作品 / 研究 / 榮譽 / 媒體報導 / 行事曆 / 個人網站 ]
作業1    作業2    作業3    加分作業    教學大綱    頂學期ê教學網頁
哲五台中 (民權路78號想想人文空間)    今夜趣政治@台中    文青水曜日(大墩文化中心,每月2擺,拜三暗時6:30~8:30)
參加校外演講心得範例(Tsí-tsin)| 範例2 (Su-tsîng)
 • 補交作業期限:6/16拜五
 • 期末心得分享無來:文歆、唐豪、鎬宇、鈺鈞、順翔、奕諄、洹梃,請交書面心得
 • 作業3無交:唐豪、文歆、朝雍、奕諄、洹梃
 • 作業2無交:唐豪、文歆、郁晶、洹梃
 • 作業1無交:朝雍、文歆、郁晶、雅萱、孟璇
 • 第10禮拜4/19:看「華麗的假期」
 • 第11禮拜4/26:看「牽阮的手」
 • 第12禮拜5/3:看「牽阮的手」
 • 第13禮拜5/10:參加台語系畢業專題發表會 (外系同學停課)
 • 第14禮拜5/17:看「超級大國民」
 • 第15禮拜5/24:看「青春的進擊」關於二十以及... 22K
 • 第16禮拜5/31: 13:30~16:30「日曜日式散步者」記錄片放送佮導演映後座談(K107演講廳)
 • 第17禮拜6/7: 看「給親愛的孩子」
 • 第18禮拜6/14:口頭心得分享
 • 作業3:第9~17禮拜ê心得 (期限:6/13拜二 23:59)
  • 請針對第10~第17禮拜上課ê內容,kā妳/你ê心得寫落來。妳/你會使kā相關內容做摘要,mā會使提出妳/你家己ê想法,當然,妳/你mā會使參考網路頂ê資料抑是相關ê冊來寫(m̄-koh m̄是用抄ê)。至少600字,愛用台文寫(外系選修ê同學無限制),漢字抑是台羅攏會使。
 • 加分作業登記(期限:6/16拜五23:59)
  • 假使妳/你有做加分ê作業,包括(1)校內相關演講、活動 (2)公民活動參加超過兩遍ê部份,(3)有去參訪老師指定ê參觀地點,(4)讀冊心得報告,請來遮登記
  • 一个人會使有幾若筆
  • 若beh寫讀冊心得報告,指定讀下面這幾本冊
   • 無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人
   • 流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他
   • 獄外之囚:白色恐怖受難者女性家屬訪問紀錄(攏總3本,揀其中1本)
   • 百年追求:臺灣民主運動的故事,卷二,自由的挫敗
   • 百年追求:臺灣民主運動的故事,卷三,民主的浪潮
   • 走過長夜:政治受難者的生命故事,輯一,秋蟬的悲鳴 輯二,看到陽光的時候 輯三,喚不回的青春(攏總3本,揀其中1本)
   • 因為黑暗,所以我們穿越:臺中政治受難者暨相關人士口訪紀錄
   • 史明回憶錄
   • 一桶蚵仔(作者:Sneider Vern ; 譯者:五分珠,這是台文版)
 • 第一禮拜2/15:課程介紹
 • 第二禮拜2/22:看「傷痕二二八」 、戰後到1950年代 台灣情勢、 看「殖民進行式 中華民國不告訴你的228 (女性配音版)
  補充影片:【台灣演義】見證二二八【台灣演義】二二八平反運動【有話好說】二二八血淚70年 蔣介石最大元凶?
 • 第三禮拜3/1:看台灣史望春風38集「台灣慟史 228事件」
  補充影片:【民視台灣學堂】戰後初期台灣—薛化元:開羅宣言、台灣地位問題
 • 第四禮拜3/8:看「美援趣事多
  補充說明:日治時期台灣醫療水準已經非常先進,許多傳染病幾乎都已經絕跡,不過在終戰前,因為物資管制,以及空襲破壞基本設施等因素,有零星疫情發生。戰後中國人來台灣,當時中國的公共衛生條件差台灣太多,導致中國人一來,幾已絕跡的傳染病再度復發,並爆發疫情。另外,「拍拚」一詞由來是日治時期要求台灣人每半年要拿棉被出來打一打,並打掃家裡,「拍棉被、拚厝內」而成「拍拚」一詞,在1932年出版的台日大辭典即出現此詞條(下冊p572),非影片所說出於美援時期。
  補充影片:【台灣演義】美援在台灣
  補充資料:林于昉:傳說中的大內褲美援年代的鳥事並不如煙 部分內容保衛大台灣的美援(1949-1957)
 • 第五禮拜3/15:看「火線任務」、「白色見證1 2
 • 第六禮拜3/22:戶外課 前往台中文學館研習講堂 參觀禁書展 (14:30校門口集合,做陣行路過去,16:00 大榕樹跤集合翕相了後行路轉來學校)
 • 第七禮拜3/29 停課(行媽祖)
 • 第八禮拜4/5:停課(畢業典禮補假)
 • 第九禮拜4/12:看「台灣史望春風46 海外台灣人運動」、「華麗的假期」 每一位同學1分鐘~2分鐘,主要是欲訓練口語表達能力。若是有啥物議題是妳/你進前m̄知影(抑是聽過、m̄-koh無了解),因為上這門課(包括參加校外演講)了後才變khah清楚ê,請妳/你kā逐家講。妳/你會使針對妳/你較有趣味ê議題(咱課堂有講著、無講著ê議題攏會使)做較深入ê討論抑是分享(mā會使提出佮老師立場無仝款ê看法),假使對上課方式有無仝ê想法,mā會使提出 (無需要講「老師上課上足好ê」、「真感謝老師...」這類ê話。若是超過2分鐘講猶未煞,老師會請妳/你落台。

 • 作業1:第1~9禮拜ê心得 (期限:4/18拜二 23:59)
  • 請針對第1~第9禮拜上課ê內容,kā妳/你ê心得寫落來。妳/你會使kā相關內容做摘要,mā會使提出妳/你家己ê想法,當然,妳/你mā會使參考網路頂ê資料抑是相關ê冊來寫(m̄-koh m̄是用抄ê)。至少600字,愛用台文寫(外系選修ê同學無限制),漢字抑是台羅攏會使。
 • 作業2:參與公民活動報告: (期限:5/23拜二 23:59)
  • 這學期至少參加一擺討論公共議題ê公民活動,參加活動了後愛寫心得,並且提供活動相片(上好家己有入鏡)
  • 相片請囥[放]tī FB(權限設公開)、Dropbox、Google雲端硬碟抑是其他空間,交作業ê時,請寫出相片網址(相片若無想beh公開,請tī學期成績拍好了後才刪除抑是修改權限) 愛用台文寫(外系選修ê同學無限制),漢字抑是台羅攏會使,至少400字。
  • 請kā妳/你參加活動ê心得寫落來


 • 課程簡介:
  • 本學期主要討論戰後台灣史,佮台語文運動
  • 上課方式主要是看影片、議題討論
  • 另外,至少參加一擺公民活動(會使參加哲學星期五ê活動(外縣市mā會使,因為是拜五暗時,建議結伴參加,注意安全),抑是其它相關活動(老師會利用課堂上抑是tī教學網頁提供),做一个關心台灣公共議題ê大學生。參加活動了後愛寫心得,並且提供活動相片(上好家己有入鏡)
 • 這無強制參加,若是有參加,,愛佮導覽ê人翕相,而且寫心得,學期成績另外加分。老師指定ê參觀地點(beh去進前請先khà電話聯絡,確認妳/你beh去ê時是m̄是有開放)
  1. 鄭南榕自由紀念館, 臺北市松山區民權東路三段106巷3弄11號3樓, 02-2546-8766,拜二~拜六,10:00-17:00
  2. 戰爭與和平紀念公園805高雄市旗津區旗津二路701號(風車公園旁), 07-5719973,每禮拜二到禮拜 10:00-18:00
  3. 國家人權博物館籌備處231新北市新店區復興路131號, 02-22182438,拜二到禮拜9:00-17:00
  4. 慈林基金會26847宜蘭縣五結鄉(二結)舊街路128號, 03-9650515,拜二到禮拜9:00-17:00


 • 台灣史望春風線頂觀看

 • 建議閱讀ê文章:
 • 電子冊《島國群像:兼容並蓄的臺灣歷史與文化》
  台灣百年歷史地圖
  台灣人的台灣史(郭弘斌)
  台灣歷史年表(吳昭新)
  臺灣與海洋亞洲
  吳三連台灣史料基金會
  臺灣學通訊
  臺灣文獻館電子報
  Tony的自然人文旅記
  台灣歷史文化地圖
  美國大兵記錄1957 年台灣


  台語華語辭典

  台灣記憶

  戀戀台語文
  教科書佮參考書 :
 • 《台灣史望春風》DVD,
 • 《打拼-台灣人民的歷史》DVD
 • 胡慧玲,2013,《百年追求 : 臺灣民主運動的故事 卷三 民主的浪潮》,衛城

  本課程能力指標:
  A3 具備台灣文化基礎知識及理解能力
 • 最近更新: 2017/12/19
 • 2/22 拜三18:30文青水曜日 林瓊華演講:關於謝雪紅的生命故事 大墩文化中心
 • 2/23 拜四22:00公視記錄觀點:日曜日式散步者
 • 2/24 拜五18:30二七部隊記錄片首映 求真樓K101
 • 2/24 拜五22:00公視主題之夜:台灣人生
 • 2/25拜六14:00 廖晉儀演講:從海域亞洲史“再發現”台灣島的人群與政治
 • 3/2 拜四22:00 公視記錄觀點:再見原鄉
 • 3/8 拜三18:30文青水曜日 花亦芬演講:轉型正義 大墩文化中心
 • 3/10 拜五 19:30哲五台中 從逃避、面對到承擔:納粹陰影下的德國之路
 • 5/19 拜五 19:30 - 21:30哲五台中 中學歷史教育的理想與現實 想想人文
 • 5/20 拜六 18:30 - 20:30 《做工的人》與社工:台灣勞動者的現實困境 新手書店