[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 5504667pái 55.72%
 • 白話字
 • lóng總有 4373935pái 44.28%
  lóng 9878602pái

  (2) 查詢日期統計
  á2023/12/4 136 pái 四工前 2023/11/30 396 pái 這個月2023/12 1652 pái
  Châng 2023/12/3 449 pái 五工前 2023/11/29 494 pái 頂個月2023/11 25737 pái
  Chō--ji̍t 2023/12/2 500 pái 六工前 2023/11/28 797 pái 頂頂個月2023/10 26615 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2023/12/1 567 pái 七工前 2023/11/27 966 pái 頂頂頂個月2023/9 15165 pái
  過去100工查詢 73857 pái, 平均一工738 pái / 過去一冬查詢 221250 pái, 平均一工606 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 442356嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.160331879216.244.66.233285487
  60.255.76.11246524220.181.125.71227091220.181.94.221213930
  119.6.76.51189862123.126.50.81173034202.96.96.162149839
  220.181.61.227135322220.181.61.19812391866.249.67.216119614
  122.146.84.15111052261.151.239.17495387192.192.58.292697
  66.249.77.13689451218.30.103.417671361.222.209.6869198
  116.11.32.17864323220.181.94.22557338218.30.103.6557064
  218.30.103.535561766.249.67.1974140266.249.67.19635709
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu2479gún2186phái-sè2175to-siā1886kî-lîn-lo̍k1874hia̍p-ē1775
  hàn-pó1612góa1580àm-sî15731519Chê-bî1505m̄-koh1499
  ā-ū1446niau-thâu-eng1445bóe-ia̍h1437chhit-thô1404chhùi-am1354chhiú-āu-khiau1341
  chúi-chhiâng-chhē1334pho̍k-pò͘1320lān and(char(9)+user+char(9))>01289chhit-á1263eng-chiáu1243iân-pit1223
  si̍t-bu̍t1222bā-hio̍h1215chhiok-chiáu1214chúi-chhiâng1207chit-ê1198iû-chia̍h-kóe1180
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025823 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024409撖血 and(char(9)+user+char(9))>024186
  chē and(char(9)+user+char(9))>023312銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014692砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012625 and(char(9)+user+char(9))>012045蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443ah and(char(9)+user+char(9))>09224
  擐 and(char(9)+user+char(9))>09173??9090 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806
  撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08692lóng and(char(9)+user+char(9))>08408 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07905
  ?and(char(9)+user+char(9))>07671鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07625m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07608
  寡 and(char(9)+user+char(9))>07584撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07210

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p7489942Bí-jîn-hî4888001
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p4567466Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan4270128
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī3270193Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2879572
  AP03_Lou-ka2799594AP01_Ma-thai2692185
  2004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2655080KI-19-Si-Phian-12640267
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇14687867憭抵楝4586613
  箔ê曉3895356KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3871993
  銝ê súi3850509憭抵楝甇瑞蝚砌18973417670
  憭抵楝甇瑞銝18983406371Adios2嚗Barker2227950
  BP001-閰拐犖e012144012Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅2123293
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2023/12/4
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]