[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4330702pái 55.22%
 • 白話字
 • lóng總有 3511811pái 44.78%
  lóng 7842513pái

  (2) 查詢日期統計
  á2019/6/25 622 pái 四工前 2019/6/21 837 pái 這個月2019/6 16962 pái
  Châng 2019/6/24 1020 pái 五工前 2019/6/20 241 pái 頂個月2019/5 19700 pái
  Chō--ji̍t 2019/6/23 246 pái 六工前 2019/6/19 291 pái 頂頂個月2019/4 12187 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2019/6/22 219 pái 七工前 2019/6/18 720 pái 頂頂頂個月2019/3 0 pái
  過去100工查詢 48227 pái, 平均一工482 pái / 過去一冬查詢 48227 pái, 平均一工132 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 256339嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  66.249.67.1974140266.249.67.1963570967.195.112.3734929
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu1910gún1846phái-sè1680to-siā1578kî-lîn-lo̍k1521góa1369
  ā-ū1238lān and(char(9)+user+char(9))>01221chit-ê1098àm-sî1060niau-thâu-eng1053chhit-thô1052
  iû-chia̍h-ke1028Tâi-ôan1026iû-chia̍h-kóe1016iû-tiâu996m̄-sī972963
  iû-chiā-ke944mā-sī944bóe-ia̍h940iû-chhia-kóe930Chê-bî914lâ-lí901
  siáu-ê878jōe859chū-kí851tn̂g-ām-lo̍k847siáu-lâng827chiok chōe822
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025820 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024408撖血 and(char(9)+user+char(9))>024184
  chē and(char(9)+user+char(9))>023311銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014690砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012587 and(char(9)+user+char(9))>012041蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443擐 and(char(9)+user+char(9))>09170
  ah and(char(9)+user+char(9))>09150 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng and(char(9)+user+char(9))>08406 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07903?and(char(9)+user+char(9))>07669
  鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07623寡 and(char(9)+user+char(9))>07584m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07553
  撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07206詨神 and(char(9)+user+char(9))>07108

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p6026099Bí-jîn-hî3841334
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3593485Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3326815
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2468826AP03_Lou-ka2268872
  AP01_Ma-thai2176197Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2126521
  KI-19-Si-Phian-120889362004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2073844
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇12154917憭抵楝3800113
  KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3225021箔ê曉3202324
  銝ê súi3043670憭抵楝甇瑞銝18982814777
  憭抵楝甇瑞蝚砌18972812619Adios2嚗Barker1898955
  BP001-閰拐犖e011825580Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅1742542
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2019/6/25
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]