[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4795371pái 55.57%
 • 白話字
 • lóng總有 3833616pái 44.43%
  lóng 8628987pái

  (2) 查詢日期統計
  á2021/4/19 821 pái 四工前 2021/4/15 719 pái 這個月2021/4 61567 pái
  Châng 2021/4/18 850 pái 五工前 2021/4/14 1128 pái 頂個月2021/3 98696 pái
  Chō--ji̍t 2021/4/17 1143 pái 六工前 2021/4/13 1937 pái 頂頂個月2021/2 42566 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2021/4/16 1021 pái 七工前 2021/4/12 2090 pái 頂頂頂個月2021/1 32736 pái
  過去100工查詢 230874 pái, 平均一工2308 pái / 過去一冬查詢 510415 pái, 平均一工1398 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 362518嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839216.244.66.233143004
  220.181.61.227135322220.181.61.19812391866.249.67.216119614
  122.146.84.15111052261.151.239.17495387192.192.58.292697
  66.249.77.13689397218.30.103.417671361.222.209.6869198
  116.11.32.17864323220.181.94.22557338218.30.103.6557064
  218.30.103.535561766.249.67.1974140266.249.67.19635709
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu2150gún2030phái-sè1872to-siā1726kî-lîn-lo̍k1654góa1471
  ā-ū1339àm-sî1261hia̍p-ē1240lān and(char(9)+user+char(9))>01236niau-thâu-eng1210chhit-thô1179
  bóe-ia̍h1155chit-ê1123Chê-bî1112iû-chia̍h-kóe1083iû-chia̍h-ke1080Tâi-ôan1075
  iû-tiâu1053chhùi-am1043hàn-pó10371037mā-sī10181010
  iû-chiā-ke1006m̄-sī1005iû-chhia-kóe989pho̍k-pò͘972eng-chiáu962lâ-lí957
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025821 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024409撖血 and(char(9)+user+char(9))>024185
  chē and(char(9)+user+char(9))>023312銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014690砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012595 and(char(9)+user+char(9))>012042蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443擐 and(char(9)+user+char(9))>09171
  ah and(char(9)+user+char(9))>09161 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng and(char(9)+user+char(9))>08407 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07904?and(char(9)+user+char(9))>07670
  鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07624寡 and(char(9)+user+char(9))>07584m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07568
  ??7442撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07207

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p6675754Bí-jîn-hî4304427
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p4002100Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3725857
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2816509AP03_Lou-ka2496840
  Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2434487AP01_Ma-thai2395620
  2004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2324438KI-19-Si-Phian-12321168
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇13134084憭抵楝4108789
  KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3472589箔ê曉3468207
  銝ê súi3352291憭抵楝甇瑞蝚砌18973057021
  憭抵楝甇瑞銝18983049030Adios2嚗Barker2029569
  BP001-閰拐犖e011949044Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅1899090
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2021/4/19
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]