[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4435889pái 55.27%
 • 白話字
 • lóng總有 3589663pái 44.73%
  lóng 8025552pái

  (2) 查詢日期統計
  á2020/1/22 90 pái 四工前 2020/1/18 944 pái 這個月2020/1 22855 pái
  Châng 2020/1/21 764 pái 五工前 2020/1/17 964 pái 頂個月2019/12 44066 pái
  Chō--ji̍t 2020/1/20 912 pái 六工前 2020/1/16 880 pái 頂頂個月2019/11 34427 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2020/1/19 537 pái 七工前 2020/1/15 1144 pái 頂頂頂個月2019/10 18293 pái
  過去100工查詢 111946 pái, 平均一工1119 pái / 過去一冬查詢 231776 pái, 平均一工635 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu嚙諍前嚙踝蕭嚙踝蕭Alóng嚙窯嚙踝蕭ùi 269680嚙諉無kâng ê IP嚙皚嚙諉伐蕭嚙緣嚙諄查嚙踝蕭
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼páiIP Addr.嚙碼pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  216.244.66.2334266266.249.67.1974140266.249.67.19635709
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  àm-kong-chiáu1985gún1929phái-sè1730to-siā1637kî-lîn-lo̍k1583góa1415
  ā-ū1285lān and(char(9)+user+char(9))>01221àm-sî1113niau-thâu-eng1101chit-ê1100chhit-thô1087
  iû-chia̍h-ke1051Tâi-ôan1043iû-chia̍h-kóe1037iû-tiâu1014bóe-ia̍h999979
  m̄-sī974iû-chiā-ke966mā-sī963Chê-bî961iû-chhia-kóe952hia̍p-ē939
  lâ-lí924siáu-ê893tn̂g-ām-lo̍k869jōe864chū-kí863siáu-lâng851
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái嚙踝蕭嚙碼pái
  and(char(9)+user+char(9))>025821 and(char(9)+user+char(9))>025367 and(char(9)+user+char(9))>024409撖血 and(char(9)+user+char(9))>024185
  chē and(char(9)+user+char(9))>023311銝 and(char(9)+user+char(9))>015277頨 and(char(9)+user+char(9))>014690砌犖 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012588 and(char(9)+user+char(9))>012042蝷 and(char(9)+user+char(9))>010443擐 and(char(9)+user+char(9))>09171
  ah and(char(9)+user+char(9))>09151 and(char(9)+user+char(9))>08875 and(char(9)+user+char(9))>08806撣怎 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng and(char(9)+user+char(9))>08407 and(char(9)+user+char(9))>07948 and(char(9)+user+char(9))>07904?and(char(9)+user+char(9))>07670
  鈭撖 and(char(9)+user+char(9))>07640瞈瞈 and(char(9)+user+char(9))>07624寡 and(char(9)+user+char(9))>07584m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07554
  撟喳虜 and(char(9)+user+char(9))>07287撣 and(char(9)+user+char(9))>07267 and(char(9)+user+char(9))>07207詨神 and(char(9)+user+char(9))>07108

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p6254082Bí-jîn-hî3991019
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3722778Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3440246
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2579626AP03_Lou-ka2342186
  AP01_Ma-thai2248061Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2217043
  KI-19-Si-Phian-121618372004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi2159211
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái嚙賢章嚙踝蕭嚙瘩嚙碼pái
  撟單ê箇12376070憭抵楝3871353
  KHKP-0653-0658-男ha-chiah銝撣3289148箔ê曉3266417
  銝ê súi3111692憭抵楝甇瑞蝚砌18972872620
  憭抵楝甇瑞銝18982871146Adios2嚗Barker1942033
  BP001-閰拐犖e011866294Tòe 銝 ê 鈭箸撟貊--脖犖閬霅1779969
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2020/1/21
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]