�x�y��y���˯��t�΢w�d��[pun-thiah] ê���G
1kóng, in chham Āu-soaⁿ Ti-pún ê Ka- lé sī siāng-cho̍k, hiàng-sî ū pun-thiah; tī-hia ê lâng-gia̍h khah-chē. Iáu ū chi̍t-cho̍k hō-chò A-mî-á,