�x�y��y���˯��t�΢w�d��[kái-seh] ê���G
1-hióng tio̍h Sèng-keng ê e̍k-siá hong-keh, an-nē, khó-lêng ē-tàng kái-seh sī án-nóa PKLSK ê sû-hêng, sû-hû lóng pí APSK khah chió.
2lí bô su-iàu hâm góa chìⁿ siáⁿ-mé, mā bô su-iàu chòe jīm-hô ê kái-seh, chit-kóa tùi góa lâi-kóng lóng bô su-iàu. M̄-kóan án-nóa, chit